מדיניות החזרת מוצרים


מוצרים מוחשיים


1. כל מוצר מוחשי ניתן להחזרה רק אם לא נפתחה האריזה או גורד כרטיס הרישוי.

2. על הלקוח לדאוג שהמוצר יוחזר לכתובת הסנה 8/2, אשקלון.

3. על הלקוח יוטל תשלום המשלוח והאחריות שהמשלוח יגיע בשלמותו.

4. מוצר מוחשי ניתן להחזרה עד 14 ימים מיום הגעת המוצר ללקוח.

5. כל הרישיונות באחריות ולכן כדי שיתאפשר מימוש אחריות ולמען הסדר הטוב


 חשוב !

אם הלקוח קיבל מוצר עם פגם, עליו לספק לפחות שתי תמונות ולשלוח לווצאפ

שלנו במספר 0524232797 או לשלוח למייל admin@asis-keys.me


 

מוצרים שאינם מוחשיים


· מוצרים שאינם מוחשיים לא ניתנים להחזרה מרגע שנשלחו ללקוח, אלא אם כן

הרישוי לא עובד והלקוח יעדכן בווצאפ או בשיחה טלפונית.

· כל מוצר שלא עובד ייבדק על ידינו וניתן יהיה לקבל רישוי חדש או תיקון הקיים לאחר הבדיקה

· כל הרישיונות באחריות ולכן כדי שיתאפשר מימוש אחריות ולמען הסדר הטוב

 

חשוב !

תמונה של התקלה תישלח לווצאפ


שלנו במספר 0524232797 או לשלוח למייל admin@asis-keys.me

כל הזכויות שמורות לעסיס קיז